פונט מטאלי רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

מטאלי רגיל

מטאלי רגיל / 400

מטאלי בינוני

מטאלי בינוני / 500

מטאלי כבד

מטאלי כבד / 700