פונט גזוזטרה

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

גזוזטרה רגיל

גזוזטרה רגיל / 400

גזוזטרה עבה

גזוזטרה עבה / 700