פונט ממ"ש ספרד רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

ממ"ש ספרד רגיל

ממ"ש ספרד רגיל / 400