פונט מונולוג רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

מונולוג רגיל

מונולוג רגיל / 400

מונולוג כבד

מונולוג כבד / 700