פונט נקיטה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

נקיטה רגיל

נקיטה רגיל / 400

נקיטה כבד

נקיטה כבד / 700