פונט נגה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

נדב קל

נדב קל / 300

נגה רגיל

נגה רגיל / 400