פונט פשטות רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

פשטות רגיל

פשטות רגיל / 400

פשטות כבד

פשטות כבד / 700