פונט פנלופה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

פנלופה רגיל

פנלופה רגיל / 400

פנלופה כבד

פנלופה כבד / 700

פנלופה שחור

פנלופה שחור / 900