פונט פרוגרם רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

פרוזה קל

פרוזה קל / 300

פרוגרם רגיל

פרוגרם רגיל / 400