פונט פרוזה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

פרוזה רגיל

פרוזה רגיל / 400

פרוזה כבד

פרוזה כבד / 700

פרוזה שחור

פרוזה שחור / 900