פונט שפע רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

שפע רגיל

שפע רגיל / 400

שפע כבד

שפע כבד / 700