פונט שגיאה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

שגיאה רגיל

שגיאה רגיל / 400

שגיאה כבד

שגיאה כבד / 700