פונט שירי רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

שירי חדש קל

שירי חדש קל / 300

שירי רגיל

שירי רגיל / 400

שירי כבד

שירי כבד / 700

שירי חדש שחור

שירי חדש שחור / 900