פונט שלאגר שפיצים רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

שלאגר שפיצים רגיל

שלאגר שפיצים רגיל / 400

שלאגר שפיצים בינוני

שלאגר שפיצים בינוני / 500

שלאגר שפיצים כבד

שלאגר שפיצים כבד / 700

שלאגר שפיצים שחור

שלאגר שפיצים שחור / 900