פונט שלמה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

שלמה רגיל

שלמה רגיל / 400

שלמה כבד

שלמה כבד / 700