פונט סוציאליזם רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

סטארגייט קל

סטארגייט קל / 300

סוציאליזם רגיל

סוציאליזם רגיל / 400

סוציאליזם כבד

סוציאליזם כבד / 700

סוציאליזם שחור

סוציאליזם שחור / 900