פונט תרבות רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

תרבות רגיל

תרבות רגיל / 400

תרבות כבד

תרבות כבד / 700