פונט תצפית רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

תקומה קל

תקומה קל / 300

תצפית רגיל

תצפית רגיל / 400

תצפית כבד

תצפית כבד / 700