פונט תקומה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

תקומה רגיל

תקומה רגיל / 400

תקומה כבד

תקומה כבד / 700

תקומה שחור

תקומה שחור / 900