פונט טיפוגרף2 רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

טיפוגרף2 רגיל

טיפוגרף2 רגיל / 400

טיפוגרף2 כבד

טיפוגרף2 כבד / 700

טיפוגרף2 שחור

טיפוגרף2 שחור / 900