מדריך FSO – האובייקט Drive

מכיל מאפיינים המאפשרים איסוף מידע אודות כל הכוננים המחוברים למערכת כגון שטח פנוי בכונן. משמעות הכונן אינו עבור רק כונן מסוג "דיסק-קשיח" אלא גם עבור כונן זיפ (נשלף), תקליטור (CD-ROM) או דיסק זיכרון. כונן אינו חייב להיות מחובר למערכת באופן פיזי אלא יכול להיות מחובר באופן לוגי או וירטואלי דרך רשת אינטרנט.

לאובייקט אין שיטות אלא רק 12 מאפיינים לשימוש. האובייקט הינו לקריאה בלבד, כלומר ניתן לשלוף ממנו את מאפייני הכוננים אך לא לבצע בהם פעולות כגון שינוי שם, מחיקה וכו'.

השימוש באובייקט נעשה כך:

VBScriptJScript

Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path)) 


var Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path)); 

ערכו הנמצא בסוגריים של GetDrive מחזיר את שם הכונן של הנתיב Path.
באותו אופן יכולנו לכתוב את שם הכונן (למשל A,C) במקום כל הערך הנמצא בסוגריים.
לשם הדוגמאות בהמשך, נציב ב-Path את "C:windows".

המאפיין AvailableSpace:

המאפיין הוא חלק מהאובייקט Drive ופלט המאפיין הוא השטח הפנוי בכונן מסוים.
המאפיין מחזיר לנו את השטח הפנוי בבייטים (Bytes) ולכן ניתן להפכו לקילו-בייט, מגה-בייט, ג'יגה-בייט וטרה-בייט.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write "שטח פנוי: " & FormatNumber(Drive.AvailableSpace/1024,0) & "KB" 
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(""שטח פנוי: " + Drive.AvailableSpace/1024 + "KB"); 
Drive = null;
delete Drive; 

בדוגמא הדפסנו פלט שמציג את השטח הפנוי בכונן C בקילו-בייט.

המאפיין DriveLetter:

המאפיין מחזיר לנו את שם הכונן הספציפי שהגדרנו ב-GetDrive.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write Drive.DriveLetter 
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(Drive.DriveLetter); 
Drive = null;
delete Drive; 

בדוגמא הדפסנו רק את שם הכונן בנתיב הספציפי שציינו והפלט בדוגמא יהיה "C".

המאפיין DriveType:

המאפיין מחזיר ערך מספרי המייצג את סוג הכונן הספציפי שהגדרנו.

ביטויי הערכים הם:

  • 0 – לא ידוע
  • 1 – נייד
  • 2 – קבוע
  • 3 – רשת
  • 4 – תקליטור (CD-ROM)
  • 5 – דיסק זיכרון (וירטואלי)

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write Drive.DriveType 
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(Drive.DriveType); 
Drive = null;
delete Drive; 

בדוגמא הדפסנו את הערך המספרי של סוג הכונן. הפלט בדוגמא יהיה 2 מאחר והכונן C הוא כונן קבוע (דיסק-קשיח) המותקן במערכת.
ניתן ליצור Select Case ולהחליף כל מספר בביטוי הטקסט המתאים לו.

המאפיין FileSystem:

המאפיין מחזיר את סוג מערכת הכונן.
האפשרויות הקיימות הן: FAT, NTFS ו-CDFS.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write Drive.FileSystem 
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(Drive.FileSystem); 
Drive = null;
delete Drive; 

בדוגמא הדפסנו את הפלט של סוג מערכת הכונן. הפלט שיוצג לנו יהיה NTFS.

המאפיין FreeSpace:

המאפיין דומה למאפיין AvailableSpace אך השוני בין המאפיינים הוא סוג הערך המוחזר.
במאפיין זה, הערך המוחזר הוא בקילו-בייט (KB), לעומת המאפיין AvailableSpace שסוג הערך המוחזר הוא בבייט (Byte).

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write "שטח פנוי: " & FormatNumber(Drive.FreeSpace/1024,0) & "MB" 
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write"שטח פנוי: " + Drive.FreeSpace/1024 + "MB"); 
Drive = null;
delete Drive; 

בדוגמא הדפסנו את השטח הפנוי בכונן C במגה-בייט.

המאפיין IsReady:

המאפיין מחזיר את הערך True/False.
אם למשל כונן מסוג נייד כגון דיסקט, תקליטור או צורב ובתוכו יש דיסק/ט הערך המוחזר יהיה True.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write Drive.IsReady 
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(Drive.IsReady); 
Drive = null;
delete Drive; 

בדוגמא הדפסנו את הערך המוחזר מן השאלה "האם הכונן מוכן לשימוש?" והפלט בדוגמא יהיה True.

המאפיין Path:

המאפיין מחזיר את נתיב הכונן הספציפי המוגדר כגוןA:,C:,D:,E: וכו'.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write Drive.Path
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(Drive.Path); 
Drive = null;
delete Drive; 

בדוגמא הדפסנו את נתיב הכונן הנוכחי. מאחר ו-Path מכיל את הערך "c:windows" אז פלט הדוגמא יהיה "C:".

המאפיין RootFolder:

המאפיין מחזיר את שם התקייה הראשית של נתיב מסוים.
ערכים מוחזרים יהיו כגון A:, C:, D: וכו'.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write Drive.RootFolder
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(Drive.RootFolder); 
Drive = null;
delete Drive; 

הדוגמא מדפיסה את התקייה הראשית של הנתיב בכונן. הפלט בדוגמא יהיה "C:".

המאפיין SerialNumber:

המאפיין מחזיר את המספר הסידורי של הכונן.
הערך המוחזר יהיה מספרי בעל 9 ספרות.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write Drive.SerialNumber
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(Drive.SerialNumber); 
Drive = null;
delete Drive; 

בדוגמא הדפסנו את המספר הסידורי של הכונן "C". המספר יהיה בעל 9 ספרות.

המאפיין ShareName:

המאפיין מחזיר את שם כונן השיתוף. במידה והכונן אינו כונן רשת שיתופי הערך המוחזר יהיה ריק, בעל אפס תווים ("").

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write Drive.ShareName
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(Drive.ShareName); 
Drive = null;
delete Drive; 

בדוגמא הדפסנו את שם הכונן השיתופי. הפלט בדוגמא יהיה ערך ריק ("").

המאפיין TotalSize:

המאפיין מחזיר את הנפח הכללי של הכונן. סוג הערך המוחזר יהיה בקילו-בייט.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write FormatNumber(Drive.TotalSize/1024,0) & "MB"
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(Drive.TotalSize/1024) + "MB"; 
Drive = null;
delete Drive; 

הדפסנו את נפחו הכללי של הכונן "C" במגה-בייט.

המאפיין VolumeName:

המאפיין מחזיר את שם הכונן (לא את אות ייצוגו).
במידה ושם הכונן מכיל את שמו ברירת המחדל (דיסק מקומי – Local Disk) הערך המוחזר יהיה ריק, ערך בעל אפס תווים ("").

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim Drive
Set Drive = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(Path))
Response.Write Drive.VolumeName
Set Drive = Nothing 


var Drive;
Drive = fso.GetDrive(fso.GetDriveName(Path));
Response.Write(Drive.VolumeName); 
Drive = null;
delete Drive; 

תגיות: , , , , , ,

BuildHome

מפתח אתרים ואפליקציות ווב מנוסה

תגובות בפייסבוק