מדריך HTML – מסגרות חיצוניות ופנימיות

מסגרות חיצוניות

מסגרות זה שיטה להכליל מספר דפי אינטרנט בעמוד אחד. השימוש במסגרות פשוט מחלק את מסך הדפדפן, כשבכל חלק מופיע דף אחר.
בכדי ליצור מסגרות, יש צורך בדף שיכיל את ההגדרות למסגרות, ובדפי תוכן. הגדרת המסגרות נעשית בעזרת התג <frameset>, כמו בדוגמא הבאה:

<html>

<head>
  <title>.זוהי כותרת הדף</title>
</head>

<frameset rows="10%,*">
  <frame src="framesTop.html" name="topFrame">
  <frame src="frames.html" name="mainFrame">
</framset>

</html>

הקוד הזה הוא הקוד שיצר את המסגרת שאתם רואים כאן.
לתג <framset> יש את המאפיין rows, שאחראי על החלוקה האופקית של המסך.
הוא מקבל ערכים שמציינים את גובה המסגרות שיהיו בדף, מופרדים בפסיקים.

הערכים האלה יכולים להיות קבועים בפיקסלים, או באחוזים, כמו בדוגמא הזאת.
הערך * הוא ערך מיוחד, שאומר שהמסגרת שאליה הוא מתייחס תתפוס את כל השטח שנשאר.

באותה המידה, יכולנו לחלק את הדף בצורה אנכית, לו היינו משתמשים במאפיין cols במקום במאפיין rows.
ברור שאין אפשרות להשתמש בשני המאפיינים האלו באותו ה frameset.
ניתן, לעומת זאת, לקנן מסגרות, בצורה הבאה:

<html>

<head>
  <title>.זוהי כותרת הדף</title>
</head>

<frameset rows="10%,*">
  <frame src="framesTop.html" name="topFrame">
    <frameset cols="20%,*">
      <frame src="framesLeft.html" name="leftFrame">
      <frame src="frames.html" name="mainFrame">
    </framset>
</framset>

</html>

מאפייני התג <frame> הם:

מאפייני חובה:
src מציין את קובץ ה HTML שהמסגרת תכיל.
name מציין את שם המסגרת.

מאפייני רשות:
scrolling מציין האם המסגרת תקבל פס גלילה. מקבל את הערכים yes, no או auto.
frameborder מציין האם להציג גבול מסביב למסגרת, מקבל או 0 או 1.
noresize במידה והמאפיין הזה נמצא,גודל המסגרת יהיה קבוע. המאפיין הזה לא מקבל ערך.
marginheight מציין את הריווח בין תוכן המסגרת לגבול העליון ולגבול התחתון שלה. מקבל ערך בפיקסלים.
marginwidth מציין את הריווח בין תוכן המסגרת לגבול הימני ולגבול השמאלי שלה. מקבל ערך בפיקסלים.

זוכרים את המאפיין target של הקישורים?
כאשר אנו רוצים שלחיצה על קישור במסגרת אחת תשנה את התוכן במסגרת אחרת,
אנחנו משתמשים במאפיין target, שמקבל את השם של המסגרת שבה אנו רוצים שהקישור יפתח.
כמו כן, המאפיין יכול להכיל את הערך _top, שאומר שהקישור יפתח במקום מערכת המסגרות.
אם משתמשים במסגרות מקוננות, ניתן לפתוח קישור ברמה אחת מעל המסגרת שבה הוא נמצא,
ע"י הערך _parent במאפיין target.

התג <noframes> יבוא לידי ביטוי בדפדפנים שלא תומכים במסגרות.
אחרי סגירת התג framset, רצוי להוסיף תמיד את התג noframe, ולציין בו לגולש מה הוא יכול לעשות.
במידה ודפדפן שלא תומך במסגרות ינסה להגיע לדף שיוצר כאן את המסגרות,
הוא יקבל את ההודעה הבאה:

הדף הזה משתמש במסגרות, שהדפדפן שלך לא תומך בהן.
בכדי לקרוא את ההסברים בכל זאת, לחץ על הלינק הבא.

מסגרות פנימיות

יש אפשרות ליצור מסגרת פנימית בדף, בדפדפני אקספלורר, ובדפדפני נטסקייפ מגרסא 6.
את זה עושים בעזרת התג <iframe>.

דוגמת קוד:

<iframe src="https://www.google.com" width="90%" height="70" frameborder="1"></iframe>

וככה זה נראה:המאפיינים של התג <iframe> הם:

src מציין את קובץ ה HTML שהמסגרת תכיל.
name מציין את שם המסגרת.
width מציין את הרוחב שהמסגרת תתפוס בדף, מקבל ערך בפיקסלים.
height מציין את הגובה שהמסגרת תתפוס בדף, מקבל ערך בפיקסלים.
scrolling מציין האם המסגרת תקבל פס גלילה. מקבל את הערכים yes, no או auto.
frameborder מציין האם להציג גבול מסביב למסגרת, מקבל או 0 או 1.
noresize במידה והמאפיין הזה נמצא, גודל המסגרת יהיה קבוע. המאפיין הזה לא מקבל ערך.
marginheight מציין את הריווח בין תוכן המסגרת לגבול העליון ולגבול התחתון שלה. מקבל ערך בפיקסלים.
marginwidth מציין את הריווח בין תוכן המסגרת לגבול הימני ולגבול השמאלי שלה. מקבל ערך בפיקסלים.

כמו שנאמר, נטסקייפ תומך ב iframe רק מגרסא 6,
ככה שדפדפנים ישנים יותר לא יוכלו להראות את התוכן.
הדרך להראות תוכן חלופי בדפדפנים שלא תומכים ב iframe היא לכתוב אותו בין התגים של ה iframe.

תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק