מדריך HTML – מפות תמונה

yahoogoogle

מפת תמונה היא תמונה שאזורים מסוימים בה הם קישורים.
המבנה של מפת תמונה מתחיל בתג

לתג הזה יש מאפיין אחד, והוא name, שמכיל את שם המפה.
בין התג הפותח לתג הסוגר, יהיו תגי <area>

המאפיינים של תג

הם:

alt מכיל תיאור קצר של הקישור.
href מכיל את הכתובת שאליה מפנה הקישור.
nohref במידה והאיזור לא צריך לקשר לשום מקום.
target היכן יפתח הקישור. יכיל _blank בשביל לפתוח את הקישור בחלון חדש.
shape יכיל את סוג הצורה של השטח,
מקבל אחד מהערכים הבאים: circle (עיגול), rect (מרובע), poly (מצולע), default (כל השטח שלא מוגדר).
coords מכיל את הקואורדינטות של השטח על המפה.

בשביל תמונה משתמשים בתג , שכבר הכרתם,
אבל מוסיפים לו מאפיין שלא דיברנו עליו עד עכשיו, והוא usemap.
usemap מקבל את שם המפה שמתאימה לתמונה. שימו לב שלפני השם צריך לבוא הסימן #.

ככה יראה קוד לדוגמא של מפת תמונה:


   page1
   page2
   קואורדינאטות של עיגול יהיו x של מרכז המעגל, y של מרכז המעגל, והרדיוס של המעגל.
קואורדינאטות של מרובע יהיו left, top, right, bottom.
קואורדינטות של מצולע יהיו x ו y של כל קודקוד במצולע.

תגיות: ,

תגובות בפייסבוק