מדריך HTML – פסקאות ומעברי שורה

בעת יצירת תוכן בדף HTML, נשתמש בשני רכיבים חשובים בשפת HTML.

פסקה <p>

הרכיב הראשון הוא רכיב <p> המציין פיסקה של טקסט.

צרו דף HTML אשר תוכנו הוא התוכן הבא:

<html>
<
head>
<title>Hello World Page</title
>
</
head
>
<
body>
    This is my first web page
How exciting
</body
>
</
html
>

אם תציגו את הדף בדפדפן (F12 ב- WebMatrix), תראו את התוצאה הבאה:

HTML פסקאות מעבר שורה

ניתן לשים לב כי למרות שבדף ה- HTML שכתבנו מופיעות 2 שורות טקסט, הרי שבדף המוצג בדפדפן שתי השורות האלה מופיעות באותה שורה.

הסיבה לכך היא שדפדפנים לא מתייחסים לחלוקת הקוד לשורות. כדי שהטקסט הנ”ל יופיע בשתי שורות נפרדות, על הקוד של גוף הדף להראות כך:

<body>
    <p>This is my first web page</p>
    <p>How exciting</p
>
</
body
>

התגית p מציינת פסקה (קיצור של המילה  paragraph).

אם נריץ עכשיו את הדף, נקבל את התוצאה הבאה:

HTML פסקאות מעבר שורה

 

מעבר שורה  <br>

ניתן גם לעשות שימוש בתגית <br> המציינת מעבר שורה. למשל, שימוש בקוד הבא:

<body>
    This is my first web page<br />
    How exciting
</body
>

ולקבל את התוצאה:

HTML פסקאות מעבר שורה

שימו לב להבדל בין התוצאה כאשר השתמשנו בתגית <p> לעומת השימוש בתגית <br>. כאשר השתמשנו בתגית מעבר השורה ברווח בין השורות קטן יותר, ומשמעותו היא מעבר שורה ברותה פסקה. לעומת זאת, התגית <p> מציינת פסקה חדשה ולכן הרווח גדול יותר. אפשר לחשוב על זה ממש כמו פסקאות בספר.

עוד כדאי לשים לב שבעת השימוש בתגית <br> אין משמעות לתגית פותחת ותגית סוגרת, כיוון שאין תוכן בתוך התגית הזאת. לכן, ע”פ כללי התחביר, משתמשים בסוגר פנימי והתגית נראית כך:

<br />

תגיות:

גיא בורשטיין

גיא בורשטיין הוא מומחה טכנולוגיות פיתוח בחברת מיקרוסופט ואחראי על הקשר בין מיקרוסופט לקהילת המפתחים בארץ.

תגובות בפייסבוק