מדריך JS – האובייקט Array

האובייקט Array הוא אובייקט המשמש לבניית מערכים, מערכים הם סט של ערכים המאוכסנים על אותו שם של משתנה. כל ערך הוא אלמנט של המערך ומתייחסים אליו באמצעות מספר.

שימוש במערכים

יצירת מערך יכולה להתבצע כך:

<script type="text/javascript">
	autos = new Array(5)
</script> 

מספר האלמנטים במערך נמצא בסוגריים, במקרה שלנו 5. אפשר להזין את הערכים כך:

<script type="text/javascript">
  autos[0]="Renault"
  autos[1]="Mitsubishi"
  autos[2]="Mercedes"
  autos[3]="BMW"
  autos[4]="Toyota"
</script> 

שיםי לב שהאינדקס של המערכים מתחיל ב-0 ולא ב-1. אפשר לקבל את הערכים כך:

<script type="text/javascript">
  myCar = autos[0]
  yourCar = autos[4]
</script> 

כעת המשתנה myCar מכיל את הערך Renault והמשתנה yourCar מכיל את הערך Toyota.

ניתן גם ליצור מערכים עם מספר בלתי מוגדר של אלמנטים, כלומר, לא להגדיר מספר בסוגריים:

<script type="text/javascript">
animals = new Array()
</script> 

כעת ניתן להוסיף למערך animals כמה ערכים שנרצה, כך:

<script type="text/javascript">
  animals[0]="dog"
  animals[1]="cat"
  animals[2]="fish"
  animals[3]="elephant"
  animals[4]="parrot"
  animals[5]="dingo"
</script> 

מתודות

length

היא תכונה המכילה את מספר האלמנטים של המערך. במקרה של המערך autos, היא תחזיר 5. השימוש נעשה כך:

<script type="text/javascript">
autosLength = autos.length
</script> 
reverse()

המתודה הזו הופכת את המערך. כלומר:

<script type="text/javascript">
  autosReversed = new Array()
  autosReversed = autos.reverse()
</script> 

יחזיר את המערך:

<script type="text/javascript">
  autosReversed[0]="Toyota"
  autosReversed[1]="BMW"
  autosReversed[2]="Mercedes"
  autosReversed[3]="Mitsubishi"
  autosReversed[4]="Renault"
</script> 
sort()

המתודה הזו מסדרת את המערך לפי סדר אלפבתי, השימוש נעשה כמו במתודה reverse()

תגיות: , , , ,

תגובות בפייסבוק