מדריך JS – האובייקט Date

Date הוא האובייקט אשר מטפל בתאריכים ובשעות. כדי ליצור אובייקט Date:

<script type="text/javascript">
myDate = new Date()
</script> 

המשתנה myDate מכיל עכשיו את התאריך של היום. אם ברצונך ליצור אובייקט Date לתאריך אחר משל היום, עשה זאת כך:

<script type="text/javascript">
myDate = new Date("3/19/1989 12:35:01")
</script> 

אפשר להשתמש גם בפורמטים אחרים של ציון תאריכים.

מתודות

getDate()

מחזיר את היום בחודש המצויין באובייקט התאריך. (מספר בין 1 ל-31)

getDay()

מחזיר את היום בשבוע. (מספר בין 0-6, כש-0 הוא יום ראשון, 1 הוא יום שני והלאה…)

getMonth()

מחזיר את החודש בשבוע. (מספר בין 0-11, כש-0 הוא ינואר, 1 הוא פברואר והלאה…)

getFullYear()

מחזיר את השנה, בארבע ספרות (לדוג', 1991)

getHours()

מחזיר את השעה ביממה, בפורמט 24 שעות. (מספר בין 0-23, כש-0 הוא חצות)

getMinutes()

מחזיר את הדקה בשעה. (מספר בין 0-59, כאשר 0 הוא הדקה הראשונה)

getSeconds()

מחזיר את השניה. (מספר בין 0-59)

תגיות: , , , ,

תגובות בפייסבוק