מדריך JS – לולאות

לולאות הם קטעי קוד החוזרים על עצמם כמה פעמים בהתאם לתנאים שהוגדרו להן. יש שני סוגי לולאות ב-JS:

לולאות while

לולאות while יתבצעו כל עוד התנאי שהוגדר להן נכון. התחביר:

<script type="text/javascript">
  while (<condition>)
  {
    // statements
  }
</script> 

ניתן לראות בקוד את המילה while, המכריזה על הלולאה, אחריה תנאי בסוגריים, וקוד בסוגריים מסולסלים. הנה דוגמא ללולאה מסוג while:

<script type="text/javascript">
  x = 0;
  while (x <= 100)
  {
    document.write(x + "<BR>")
    x++
  }
</script> 

הלולאה הזו מדפיסה על המסך את המספרים 0-100, ואז עוצרת, מפני שהתנאי לא מתקיים יותר. במילים אחרות, לולאות while יחזרו על עצמן
כל עוד התנאי שסופק להן מתקיים.

לולאות for

לולאות for לא שונות בהרבה מלולאות while, אך הן יותר נוחות לשימוש. התחביר:

<script type="text/javascript">
	for (<initialization>; <condition>; <increment>)
  {
    // statements
  }
</script> 

על לולאת for מכריזים באמצעות המילה for, שלא כמו for ,while קצת יותר מורכבת. בסוגריים של for יש שלושה חלקים, המופרדים בינהם בנקודה-פסיק (;):
החלק הראשון הוא האתחול, ב-while עשינו אתחול למשתנה ע"י x=0 לפני הלולאה, כאן נוכל להכניס את החלק הזה של הקוד לתוך התחביר של
הלולאה.
לאחר האיתחול מגיע תנאי העצירה של הלולאה (כמו ב-while)
בסופו של דבר, החלק שבו אנחנו משנים את המשתנה שהגדרנו באתחול – קידום המשתנה.
בלולאת ה-while ביצענו את החלק הזה באמצעות השורה x++ בתוך הלולאה. הנה דוגמא ללולאת for:

<script type="text/javascript">
	for (x=0; x <= 100; x++)
  {
    document.write(x)
  }
</script> 

באמצעות 3 שורות אלו, השגנו את מה שהשגנו ב-5 שורות באמצעות לולאת while.

מתי להשתמש ב-while ומתי ב-for?

כאשר ברצונינו לבצע לולאה פשוטה כמו בדוגמא, מומלץ להשתמש ב-for, אבל כאשר אנו עושים פעולות שלא תלויות במשתנים שאנחנו מגדירים ומשנים,
אלא המשתמש או הדפדפן, נשתמש ב-while. למשל, נגיד והיינו רוצים לבדוק אם המשתמש עדיין מזיז את העכבר, היינו משתמשים ב-while:

<script type="text/javascript">
  while ([user is moving the mouse])
  {
    document.write("Stop moving the mouse!")
  }

</script> 

(כמובן שהקוד הנ"ל לא יעבוד, זוהי רק דרך להמחיש).

תגיות: , , , , ,

תגובות בפייסבוק