מדריך JS – מבוא לאובייקטים

אובייקטים, כמו שכבר נכתב במבוא, הם מכלול של מתודות ותכונות, כלומר, לכל אובייקט יש את התכונות והפונקציות שלו,
והוא לא תלוי באחרים. האובייקטים ב-JS מתחלקים לשלושה קבוצות:

אובייקטים מקומיים

האובייקטים האלה "באים" עם JS, למשל Boolean, Array, String, Date, Math וכו'.

אובייקטי דפדפן

אובייקטים אלה נוספים ל-JS כאשר היא מוצגת בדפדפן, למשל document, window, anchor וכו'

אובייקטי משתמש

אלה הם האובייקטים שנוצרים ע"י המשתמש, כלומר המתכנת. איך ליצור אותם נלמד בהמשך.

Primitive data types

Primitive data types הם סוגי מידע פשוטים של JS, הסוגים האלה הם: Null, Undefind, Number, String ו-Boolean.
Null אומר, במילים אחרות אפסי, חסר תוקף, בטל. אם משתנה לא קיים, הוא יחזיר את הערך null, אם אירעה שגיאה בפונקציה,
היא גם תחזיר null. Undefined אומר לא מוגדר, כאשר משתנה קיים אך לא מכיל ערך, הוא מחזיר undefined. Number
הוא ערך מספרי. כמו למשל 5 או 3.141592653589793. על String ו-Boolean אסביר בהמשך.

תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק