מדריך JS – האובייקט String

האובייקט String הוא אובייקט המכיל מחרוזות, כלומר אותיות, מספרים ותווים אחרים. ניתן ליצור אובייקט מחרוזת בעזרת ה-constructor שלו, כך:

<script type="text/javascript">
myString = new String("this is a string!")
</script> 

או בלעדיו:

<script type="text/javascript">
myString = "this is a string!"
</script> 

התוצאה תהיה זהה בשני המקרים.

מתודות

length

מחזיר את מספר התווים במחרוזת.

indexOf()

מחזירה את הפוזיציה של התו שבסוגריים, במקום שהופיע בפעם הראשונה. למשל, indexOf("a") במקרה של המחרוזת "agoraphobia" הוא 0,
מפני שהוא מופיע בתו הראשון, (שהוא 0, ולא 1). במקרה שהתו שחופש לא נמצא במחרוזת, מוחזר -1

lastIndexOf()

עושה את אותו פעולה כמו indexOf(), רק שהיא מתחילה מימין. (טוב לעבודה עם עברית)

match()

מתנהגת בדומה ל-indexOf(), רק שבמקום להחזיר את הפוזיציה של התו, היא מחזירה את התו עצמו. במקרה והתו לא נמצא בכלל,
היא מחזירה null.

substr()

מחזירה את מספר התווים שצוינו, החל מהתו שצויין. דוגמה:

<script type="text/javascript">
    myString = "this is a string!"
    mySubstr = myString.substr(1,3)
</script> 

מחזירה his. (מפני שמתחילים לספור מ-0, ו-1 הוא בעצם התו השני).

substring()

מחזירה את התווים שבין שני הפוזיציות שצויינו. לדוגמה:

<script type="text/javascript">
    myString = "this is a string!"
mySubstring = myString.substring(1,3) </script>

מחזירה hi.

toLowerCase()

הופכת את כל האותיות במחרוזת לאותיות קטנות.

toUpperCase()

הופכת את כל האותיות במחרוזת לאותיות גדולות.

תגיות: , , , ,

תגובות בפייסבוק