מדריך JSP – מבנה קבצים באפליקציה

הקבצים נשמרים במבנה ZIP עם סיומת WAR – WEB ARCHIVE, אשר השרת, WEB SERVER , לרוב פותח תחת שם האפליקציה לפי מבני הספריות שבZIP.

בשורש העץ-נמצאים דפי הJSP. חלקם יכולים להימצא גם תחת תת ספריות.
תחת Web-Info נמצאים:

 • קובץ web.xml שמכיל את מיפוי הJSP לשמות מקוצרים (ללא JSP בסופם וללא מסלול הספריות) וסדר הטעינה של דפי הJSP.
 • שתי ספריות : classes שמכילים את ה BEANs שדפי הJSP משתמשים ו lib שתחתיו נשמרים הספריות המיוחדות לאפליקציה ( הספריות במבנה ZIP לרוב עם סיומת JAR)
 • מבנה קובץ web.xml

  תאור האלמנטים העיקריים:

  <web-app>
  <display-name>שם אפליקציה</display-name>
  <description>תאור האפליקציה</descroption>
  <servlet>
    <servlet-name>שם לוגי</servlet-name>
  <display-name>שם ידידותי לתצוגה</display-name>
  <description>תאור מטרת הדף</descroption>
  </jsp-file>מסלול יחסי של קובץ ה-JSP <jsp-file>/
  

  או לSERVLET

  <servlet-class> xxx.yyy.Cccc שם מלא </servlet-class>
  <init-param> 
      <param-name>אתחול שם משתנה</param-name>
      <param-value>ערך ראשוני</param-value>
      </init-param>
    </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>שם לוגי</servlet-name>
    <url-pattern> /השם היחסי שהמשתמש מקליד</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>/login.jsp</welcome-file> 
  

  הקובץ שיופעל ראשון כשתינתן שם האפליקציה

  </welcome-file-list>
  <error-page>
  

  דפי טיפול בשגיאות לפי טעות HTTP

    <error-code>404</error-code>
  

  או טעות בקוד JAVA

  
    <exception-type>java.lang.NullPointrException</exception-type>
  

  הצג:

    <location>/error/fileNoFound.jsp</location>
  </errror-page>
  <taglib> מיפוי ספריית ההרחבות למשתמש
    <taglib-uri>שם יחסי בדפים</taglib-uri>
    <taglib-location> TLDמיקום</taglib-location> 
  למשל /Web_info/ myTagLib.tld 
  </web-app>
  

  לדוגמא למיפוי doAction.jsp/ ל do באפליקציה first.war:

  
  <servlet>
    <servlet-name>doAction</serlvet-name>
    <jsp-file>/doAction.jsp</jsp-file>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>doAction</serlvet-name>
    <url-mapping>/do</url-mapping>
  </servlet-mapping> 
  
  

  והשימוש בהנחה שאתה מריץ TOMCAT על המחשב שלך בPORT 8080 הוא:

  http://127.0.0.1:8080/first/do

  תגיות: ,

  עדי לב

  מנהל פורום HTPC ב HOMETHEATER הישראלימקים ומנהל אתר חלם www.chelem.org.il  הבלוג שלי ובשבילכם

  תגובות בפייסבוק