מדריך JSP – פקודות, חלק א'

SNIPLETS

קטעי קוד JAVA ניתנים להוספה כ:

<% Java Code %>
<%= Variable to Print%> 

דוגמא:

<% for (int i=1;i<4;++i){ %>
<br>line <%=i%>    
<%}%>

תוצאה:

<br>line 1 <br>line 2 <br> line 3 

<jsp:useBean> – אוביקט חכם:

<jsp:useBean class="com.xxx" id="xxx" scope="session | application | page | request "> 

יצירת אובייקט מסוג CLASS בשם ID שיהיה מוכר לפי ה SCOPE:
PAGE – רק על דף זה.
REQUEST – רק לבקשה זאת עד משלוח תשובה.
SESSION – לפי משתמש (עד זמן ביטול הSESSION) עבור כל הדפים באפליקציה. מספר האובייקטים הנוצרים כמספר ה-SESSION..
APPLICATION – נוצר אובייקט משותף לכל הSESSION עבור אפליקציה זו.

דוגמה ל-CLASS שקודדה בקובץ: org/adi/lev/MyBean.java

package org.adi.lev;
class MyBean {
  public MyBean(){
    setName("Rami"):
  }
  private String myName;
  public void setName(name){ this.name=name;}
  public String getName(){ return name;}
} 

השימוש בתת תוכנית מדף JSP:

<%jsp:useBean class="org.adi.lev.MyBean" id=info scope=session%>
Initial name is <%=info.getName()%><br>
<% info.setName("Adi"); %>
New name is <%=info.getName()%><br> 

התוצאה:

Initial name is Rami<br>
New Name is Adi<br> 

<jsp:getProperty> קבלה ערכים מפונקציות של useBean

בדוגמה הבאה מבקשים ערך ע"י הפעלת הפונקציה "getUsername()" על עצם מסוג employee.Calendar

<jsp:useBean id="calendar" scope="page" class="employee.Calendar" />  
<h2>Calendar of <jsp:getProperty name="calendar" property="username" /></h2> 

<jsp:setProperty> השמה לפונקציות של useBean

והשמה של ערך Steve ע"י קריאה ל: ("setUsername("Steve

<jsp:setProperty name="calendar" property="username" value="Steve" /> 

<%@include> – הוספת קובץ סטטי:

הוספת קטע קבוע כאילו נכתב בתוך הקוד – מוכלל בעת ההידור:

<%@ include file="relativeURL"%> 

תגיות: , , ,

עדי לב

מנהל פורום HTPC ב HOMETHEATER הישראלימקים ומנהל אתר חלם www.chelem.org.il  הבלוג שלי ובשבילכם

תגובות בפייסבוק