מדריך PL-SQL – חבילות (Packages)

Package הינו אובייקט של Oracle אשר מיועד להכיל אובייקטים אחרים בתוכו.
אובייקטים אלו הם לרוב פרוצדורות, פונקציות, משתנים, קבועים, סמנים ושגיאות.

החבילה מורכבת משני חלקים

  • הגדרות החבילה (כל הגדרות הפונקציות והפרוצדורות)
  • גוף החבילה – קטעי הקוד הלוגיים, אשר משתמשים בפרוצדורות הללו.

דוגמא לחבילה פשוטה ביותר:

--SIMPLEST EG

--specification
create or replace package pack2 is
function rmt(x in number) return number;
procedure rmt1(x in number);
end;

--body
create or replace package body pack2 is 
function rmt(x in number) return number is
begin 
     return (x*x);
end;

procedure rmt1(x in number) is
begin
     dbms_output.put_line(x*x);
end;

--(how to run.....)
--exec packagename.procedurename
---i.e.
exec pack2.rmt1(3);

תגיות: , , , , , , ,

תגובות בפייסבוק