מדריך PL-SQL – הצגת הודעות על המסך

DBMS_OUTPUT הינה חבילה הכוללת מספר פרוצדורות ופונקציות אשר מכניסות מידע ל-buffer, אותו ניתן להציג מאוחר יותר.
ניתן להשתמש בפונקציות אלו גם כדי להציג הודעות למשתמש.

PUT_LINE
מכניס מידע ל-buffer, ובסופו סימון סיום שורה. ניתן להשתמש בה כדי להציג מידע למשתמש.
הפונקציה מצפה לקבל פרמטר מסוג מחרוזת (character).

DECLARE
  str varchar2(15); 
BEGIN
  str:='Hello!'
  dbms_output.put_line(str); 
END 

חשוב!

כדי להציג הודעות למשתמש, ה-SERVEROUTPUT חייב להיות במצב ON.
SERVEROUTPUT הוא משתנה סביבה, המציג את המידע המועבר לפונקציה PUT_LINE .

DECLARE
  str varchar2(15); 
BEGIN
  SET SERVEROUTPUT ON 
  str:='Hello!'
  dbms_output.put_line(str); 
END 

דוגמא נוספת:

--ADDITION
declare
     a number;
     b number;
     c number;
begin
     a:=&a;
     b:=&b;
     c:=a+b; 
     dbms_output.put_line('Sum of ' || a || ' and ' || b || ' is ' || c);
--Here & is used to take user input at runtime.....

תגיות: , , , , , , ,

תגובות בפייסבוק