התגית a

‏ • entry ‏ • 2 באפריל, 2013

דוגמאת קוד

<a href=”https://webmaster.org.il”>קישור לאתר וובמאסטר בחלון הנוכחי</a>
<a href=”https://webmaster.org.il” target=”_blank”>קישור לאתר וובמאסטר בחלון חדש</a>
<a href=”http://domain.com/file.zip”>קישור לקובץ זיפ</a>
<a href=”http://domain.com/#anchorName”>קישור לעוגן בתוך הדף</a>

מאפיינים אפשריים

_blank
_parent
_self
_top

FrameNametarget

תיאורערכיםמאפיין
מגדיר היכן יפתח הקישור: במקום החלון הנוכחי, בתוך פריים, בחלון חדש, וכד'

במידה ומשתמשים בפריימים בפנימיין בדף (framset/iframe) ניתן לציין בערך את שם הפריים (FrameName), והקישור יפתח בתוך אותו הפריים

כתובת כתובת URL אליה יפנה הקישורURLhref
קישור עוגן מאפשר להקפיץ את הגולש בגלילה לחלק אחר בתוך אותו עמוד. יש לציין את הסימן # ואת שם האובייקט אליו רוצים לקשרAnochorName
הגדרה סמנטית של הקשר בין העמוד הנוכי שבו נמצא בקישור, לבין העמוד אליו התגית מקשרתalternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag
rel
מגדיר לאיזה סוג מכשיר/מסך הלינק המקושר מתאים, באמצעות תחביר של Media QueryMediaQuerymedia
מגדיר מהי השפה של העמוד המקושרקוד שפהhreflang
מגדיר מהו ה-Mime Type של העמוד המקושרMimeTypetype

תגיות: ,

תגובות בפייסבוק