התגית area

‏ • entry ‏ • 5 באפריל, 2013

דוגמאת קוד

<img src=”/images/name.jpg” alt=”מפת העולם” usemap=”#world”>

<map name=”world”>
   <area shape=”circle” coords=”110,130,4” href=”israel.htm” alt=”Israel”>
   <area shape=”circle” coords=”10,50,12” href=”usa.htm” alt=”USA”>
   <area shape=”rect” coords=”80,70,120,120” href=”europe.htm” alt=”Europe”>
</map>

מאפיינים אפשריים

טקסטalt

תיאורערכיםמאפיין
טקסט המתאר את הקישור, יופיע בד”כ בבועה צהובה קטנה כשהמשתמש מעביר את העכבר על האזור. מאפיין זה משמש גם את מנועי החיפוש וקוראי המסך להבין מהי כותרת הקישור
קורדינאטות בפיקסלים המגדירות את מיקום האזור על התמונה.
בריבוע יתקבלו 4 ערכים – תחילה ה-x/y של הנקודה השמאלית העליונה, ולאחר מכן ה-x/y של הפינה השמאלית התחתונה
בעיגול יתקבתי 3 ערכים – ה-x/y של נקודת האמצע של העיגול, ופרמטר נוסף הוא הרדיוס של העיגול
קורדינאטות על התמונהcoords
צורת האזור המוגדר: עיגול או ריבועdefault
rect
circle
poly
shape

מאפיינים נוספים שנתמכים: href, rel, target, media, hreflang – מפרט שלהם ניתן למצוא ברפרנס לתגית <a>

תגיות: ,

תגובות בפייסבוק