התגית base

‏ • entry ‏ • 6 באפריל, 2013

דוגמאת קוד

<head>
   <base href=”https://webmaster.org.il/images/” target=”_blank”>
</head>
<body>
   <img src=”logo.png” alt=”Logo”>
</body>

מאפיינים אפשריים

תיאורערכיםמאפיין
נתיב למחיצה ראשיתURLhref
יעד ברירת מחדל לקישורים, כפי המוסבר ברפרנס לתגית <a>_blank
_parent
_self
_top
FrameName
target

תגיות: ,

תגובות בפייסבוק