התגית body

‏ • entry ‏ • 6 באפריל, 2013

תגית-חובה בסיסית הנכללת פעם אחת בלבד בכל עמוד, פרט לעמודים המגדירים frameset בהם היא לא תוכלל כלל

דוגמאת קוד

<!DOCTYPE html>
<html>
   <title>כותרת המסמך</title>
</head>
<body>
   תוכן המסמך
</body>
</html>

תגיות: ,

תגובות בפייסבוק