התגית button

‏ • entry ‏ • 4 במאי, 2013

התגית מגדירה כפתור, שבתוכו אפשר לשים מגוון אלמנטים (טקסטים, תמונות).
את הפעולה שתתבצע כשהגולש לוחץ על הכפתור אפשר לחבר לפונקציות JavaScript או לשליחה של טופס קיים.
בשונה מתג <input type=button>, תג הכפתור לא חייב להיות עטוף בתגית <form>, אלא מתפקד עצמאית.

דוגמאת קוד

<button>לחץ כאן</button>

מאפיינים אפשריים

התגית עצמה ומאפיינים מסויימים הופיעו ב-HTML4, אך ב-HTML5 נוספו מאפיינים שיסומנו בטבלה בכוכבית (*)

תיאורערכיםמאפיין
מגדירה אם הכפתור צריך לקבל פוקוס אוטומטית בעת טעינת הדףautofocusautofocus *
מגדירה שהכפתור מבוטל, כלומר הוא יופיע על המסך אבל לא יהיה לחיץdisableddisabled
מגדירה שיוך לטופס קיים, באמצעות הזנת ה-ID של הטופסform_idform *
מגדירה את הנתיב שאליו ישלח הטופס.
רלוונטי רק כשהכפתור מחובר לטופס (כלומר יושב בתוכו או שמוגדר לו מאפיין form), וגם שה-type של הכפתור הוא submit (כפי שיפורט בהמשך)
URLformaction *
מגדירה את סוג הקידוד של הטופס.
רלוונטי רק כשהכפתור מחובר לטופס (כלומר יושב בתוכו או שמוגדר לו מאפיין form), וגם שה-type של הכפתור הוא submit (כפי שיפורט בהמשך)
 formenctype *
מגדירה את אופן השליחה של הטופס.
רלוונטי רק כשהכפתור מחובר לטופס (כלומר יושב בתוכו או שמוגדר לו מאפיין form), וגם שה-type של הכפתור הוא submit (כפי שיפורט בהמשך)
get
post
formmethod *
מגדירה חוקיות לבדיקת קלט של הטופס, כדי לוודא שהשדות שמולאו תקינים.
רלוונטי רק כשהכפתור מחובר לטופס (כלומר יושב בתוכו או שמוגדר לו מאפיין form), וגם שה-type של הכפתור הוא submit (כפי שיפורט בהמשך)
html5 validationformnovalidate *
מגדירה את אופן השליחה של הטופס.
רלוונטי רק כשהכפתור מחובר לטופס (כלומר יושב בתוכו או שמוגדר לו מאפיין form), וגם שה-type של הכפתור הוא submit (כפי שיפורט בהמשך)
_blank
_parent
_self
_top
formname
formtarget *
שם הכפתורnamename
סוג הכפתור:
button – ברירת מחדל, כפתור כללי ללא שיוך לטופס, בד”כ מחובר לפונקציות JavaScript
reset – איפוס לטופס
submit – מבצע שליחה לטופס שהכפתור נמצא בתוכו, או שמוגדר במאפיין form (כפי שהוגדר לעיל)
button
reset
submit
type
ערך ברירת המחדל של הכפתורtextvalue

תמיכת דפדפנים

דפדפן אקספלורר מגירסא 8 ומטה אינו תומך במאפיינים החדשים שנוספו ב- HTML5

תגיות: , ,

תגובות בפייסבוק