שליחת דואר אלקטרוני באמצעות האובייקט ASPEmail

‏ • 4 באפריל, 2002על מנת לשלוח דואר אלקטרוני מהאתר, ללא שימוש בתוכנת הדואר של הגולש, עלינו להשתמש באובייקט שליחת דואר כלשהו.

פעולת שליחת הדואר דומה מאוד בין כל האובייקטים, לכן מספיק להבין את דרך העבודה עם אחד מהם, כדי להיות מסוגלים להשתמש בכולם.

רבים הם האובייקים הקיימים בשוק כיום, חלקים חינמיים וחלקם בתשלום. רשימת חלקית (מאוד!) של האובייקטים:


  • ASPMail (בתשלום, ניתן להוריד גירסת נסיון מוגבלת לכמה שבועות)
  • ASPEmail (ישנה גירסה חינמית וגירסה בתשלום)
  • JMAIL (חינם)לא כל האובייקטים מותקנים על כל השרתים. בדרך כלל כל שרת תומך באובייקט אחד או שניים. לפני שניגשים לכתוב קוד שליחת דואר באמצעות אובייקט כלשהו, יש לברר איזה מהם מותקן על השרת בו תרוץ האפליקציה, ולכתוב את הקוד בהתאם. אם האובייקט הוא בתשלום, אך אנו עדיין רוצים לכתוב ולנסות את הקוד על המחשב בבית לפני שמעלים לשרת, רוב החברות המוכרות את האובייקטים מספקות גירסא נסיונית, מוגבלת בזמן.

כל אובייקט היוצא לשוק, מלווה בתיעוד ובדוגמאות קוד, ולרוב גם בשאלות נפוצות. רצוי מאוד לעבור על התיעוד לפני תחילת השימוש באובייקט, ולהעזר בדוגמאות הקוד לכתיבת סקריפט השליחה הראשון.

שליחת דואר באמצעות ASPEmail

ראשית, עלינו ליצור את האובייקט:


Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")

כעת Mail מכיל בתוכו מופע של אובייקט שליחת הדואר שלנו.

עלינו להגדיר לאובייקט את שרת ה- SMTP (בשמו המלא: Simple Mail Transport Protocol) בו נשתמש לשליחת הדואר. באם אינך יודע את כתובת השרת, התייעץ עם התמיכה הטכנית של חברת האירוח שלך.


Mail.Host = "mail.barak.net.il"

הגדרת כתובת השולח:


Mail.From = "me@mycompany.com"

הגדרת שמו של השולח. פרמטר זה אינו חובה.


Mail.FromName = "Moshe Cohen"

הוספת הנמענים:


Mail.AddAddress "moshe@hitmail.com" , "Moshe Cohen"
Mail.AddAddress "david@yahoo.com" , "David Levi"

כתובת האימייל הינה פרמטר חובה, את שמו של המקבל ניתן להחסיר.

שני סוגי נמענים נוספים הם

CC (carbon Copy)
BCC (Blind carbon Copy).

הוספתם נעשית כך:


Mail.AddCC "email@email.com" , "The Name"
Mail.AddBCC "email@email.com" , "The Name"

גם פה, כתובת האימייל היא חובה, בעוד שהשם הוא אופציונאלי.

על הפקודות AddAddress, AddCC ו- AddBCC ניתן לחזור כמה פעמים, כדי להוסיף כמה וכמה נמענים.


הוספת שורת הכותרת של האימייל:


Mail.Subject = "Just a test"

הוספת גוף ההודעה:


Mail.Body = "<p>This Is the mail's body</p>"

קביעת פורמט ההודעה:


Mail.IsHTML = true

ברירת המחדל של האובייקט היא שליחת הדואר בפורמט טקסט. אם אנו רוצים לשלוח בפורמט HTML, נשנה את המאפיין IsHTML ל-true.

הוספת קובץ מצורף, אם ישנו:


Mail.AddAttachment "c:/att.txt"

ניתן לחזור על השורה כמה פעמים כדי לצרף כמה קבצים.

קביעת הכתובת לתשובה. נשתמש באפשרות זו רק אם נרצה שכאשר המקבל ילחץ על "השב" התשובה תשלח לכתובת שונה מזו שהגדרנו ב-From.


Mail.AddReplyTo "email@email.com" , "The Name"

שליחת הדואר:


Mail.Send

שמות השיטות והמאפיינים משתנים בין אובייקט לאובייקט, אך הרעיון, לרוב, הוא אותו רעיון. כדי לבדוק את השמות הנכונים, או למצוא שיטות ומאפיינים אשר לא מופיעים במאמר זה, יש לבדוק את תיעוד האובייקט הספציפי בו משתמשים.

הסקריפט בשלמותו1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
33  

bodyText = "<p>This Is the mail's body</p>"

Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
Mail.Host = "smtp.smtp-server.com" ' Specify a valid SMTP server
Mail.From = "me@me.com" ' Specify sender's address
Mail.FromName = "Just Me" ' Specify sender's name

Mail.AddAddress "Moshe@company.net", "Mr. Moshe Cohen"
Mail.AddAddress "David@hotmail.com" ' Name is optional
Mail.CC "Yulia@comp.com", "Yulia"    'Carbon Copy
Mail.BCC "Daniel@hotmail.com" , "Daniel"    'Blind Carbon Copy
Mail.AddReplyTo "info@mycompany.com"
Mail.AddAttachment "c:imagesblob.gif"

Mail.Subject = "Hello!"
Mail.Body = bodyText

On Error Resume Next
Mail.Send
If Err <> 0 Then
   Response.Write "Error encountered: " & Err.Description
End If


תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק