מדריך SQL – יצירת טבלה

בפרק השני, 'מבוא קצר ל-MS Access', למדנו ליצור טבלה דרך הממשק שאקסס מספק לנו. אך ביכולתינו לעשות זאת גם דרך קוד ה-SQL עצמו, באמצעות פקודות CREATE TABLE.

אופן השימוש בפקודה:

CREATE TABLE table_name
(
  column1 data_type,
  column2 data_type,
  ...
) 

table_name – שם הטבלה החדשה
column1,column2 – שמות העמודות אשר אנו רוצים ליצור
data_type – סוג השדה שנגדיר לכל עמודה

לדוגמא, יצירת טבלה בשם customers:

CREATE TABLE Customers
(
  CustomerID COUNTER PRIMARY KEY,
  Last_Name TEXT(50) NOT NULL,
  First_Name TEXT(50) NOT NULL,
  Phone TEXT(10),
  Email TEXT(50),
  Comments MEMO
) 

כך יצרנו טבלה, בשם Customers, המכילה את השדות הבאים:
CustomerID, מסוג מספור אוטמטי, המוגדר כשדה המפתח של הטבלה.
Last_Name,First_Name שדות מסוג טקסט, המכילים כ"א עד 50 תווים, ולא ניתן להכניס לתוכם NULL (כלומר, השדות נדרשים תמיד).
Phone ,Email גם הם שדות טקסט, אך אינם נדרשים.
Comments, שדה מסוג MEMO.

תגיות: , , , , ,

תגובות בפייסבוק