מדריך SQL‏ – ALTER & DROP

ALTER

לעיתים בשלב בניית הטבלאות, איננו מודעים עדיין לכל האילוצים, ולכן אנו נדרשים לפפעמים לבצע שינויים במבנה הטבלאות.
לדוגמא, בנינו טבלת לקוחות, ובהמשך גילינו שהוספנו עמודה מיותרת, או שחסרה לנו עמודה מסויימת.
כדי לפתור בעייה זו, נשנה את הגדרות הטבלה באמצעות ALTER TABLE.

אופן השימוש בפקודה:

להוספת עמודה:

ALTER TABLE tblName 
ADD columnName datatype

למחיקת עמודה:

ALTER TABLE tblName 
DROP columnName

tblName – הטבלה אנו מעוניינים לשנות
column – שם העמודה אותה אנו רוצים למחוק או להוסיף
data_type – סוג השדה אותו נגדיר לעמודה החדשה

לדוגמא, מחיקת העמודה Phone בטבלה Custumers שיצרנו בפרק הקודם:

ALTER TABLE Custumers
DROP Phone 

להוספת עמודה בשם Address באותה טבלה:

ALTER TABLE Custumers
ADD Address TEXT(100)

DROP


ביכולתינו למחוק טבלאות מבסיס הנתונים, דרך קוד ה-SQL:

על מנת למחוק לגמרי את הטבלה Custumers נכתוב:

DROP TABLE Custumers

בפקודה DROP יש להשתמש ביתר זהירות. טבלה שנמחקה אינה ניתנת לשחזור!

תגיות: , , , , , ,

תגובות בפייסבוק