מדריך SQL – הזנת נתונים (INSERT)

שאילתת INSERT משמשת להכנסת רשומות חדשות לטבלה.

אופן השימוש בפקודה:

INSERT INTO tblName (column1,column2,column3...)
VALUES (val1,val2,val3)

tblName – שם הטבלה אליה אנו מעוניינים להוסיף רשומה

column1,column2 – שמות העמודות בטבלה

val1,val2 – הערכים שייכנסו לכל עמודה, בהתאמה לשמות העמודות

הערות:

 • אם עמודה מסויימת מוגדרת כנדרשת (required), חובה לציינה ברשימת העמודות ולתת לה ערך.
 • אפשר לא לתת ערך לעמודה מסויימת (לא לציינה ברשימת העמודות), אם העמודה לא נדרשת.
 • ערכי שדות מסוג מחרוזת, יוקפו בגרשים (').
 • לא ניתן לתת ערך לשדה מסוג "מספור אוטומטי". שדה זה יקבל את הערך באופן אוטמטי.
 • ב- MS ACCESS, על מנת להכניס ערך לשדה מסוג תאריך/שעה, יש לעוטפו בסולמיות (#).

  לדוגמא, הכנסת רשומה חדשה לטבלת המחברים:

  INSERT INTO Authors (Author,Year_Born) 
  VALUES ('Moshe Cohen',1975)
  

  בשאילתה הגדרנו את השדות אליהן אנו מכניסים נתונים (Author,Year_Born), ואת הערכים בשרצונינו לתת להם ('Moshe Cohen',1975). לשדה Au_ID לא ניתן ערך, כי זהו שדה מסוג מספור אוטומטי.

  יש להקפיד שהערך הניתן לעמודה מסויימת, תואם את סוג הנתונים שהעמודה מכילה!

 • תגיות: , , , , , ,

  תגובות בפייסבוק