מדריך SQL – פקודת LIKE

הפקודה LIKE משמשת לביצוע שליפות וחיפושים על שדות מסוג מחרוזת. היא מבוצעת כתנאי בשאילתה, כחלק מפסוקית ה-WHERE.

אופן השימוש בפקודה:

SELECT column(s) 
FROM  tblName  
WHERE  stringColumn LIKE '%string%' 

כאשר:

  • ( column(s – העמודות אותן אנו רוצים להציג.
  • tblName – שם הטבלה ממנה אנו רוצים לשלוף.
  • stringColumn – שם השדה מסוג מחרוזת אותו אנו רוצים להשוות.
  • string – המחרוזת אליה אנו משווים.
  • % – אחד מהאופרטורים של הפקודה LIKE עליהם נרחיב מיד.

 

דוגמאות

בהתייחס למסד הנתונים מהפרקים הקודמים:

SELECT LIKE

דוגמא: שליפת כל הפריטים ששמם מכיל את האות ‘י’ (יוד) בשמם:

SELECT *
FROM   Products
WHERE  ProductName LIKE 
'%י%'

בדוגמא זו לקחנו את האות ‘י’ (יוד), ועטפנו אותה בסימני % משני הצדדים. כלומר, אנחנו רוצים שהאות ‘י’ תופיע כאשר אנחנו מאפשרים שיהיו תוים נוספים גם משמאל וגם מימין לאות הזאת בתוצאות ולכן קיבלנו ביסלי וכיף כיף בתוצאות.

SELECT LIKE

 

דוגמא: נרצה לשלוף רק את הפריטים ששמם מתחיל באות ב’:

SELECT *
FROM   Products
WHERE  ProductName LIKE 
'ב%'

כאן אמרנו שהמחרוזת צריכה להתחיל באות ב ואח”כ יכול לבוא המשך כלשהו (ע”י שימוש בסימן %).

SELECT LIKE


דוגמא: הפריטים ששמם מסתיים באות ‘ף’:

SELECT *
FROM   Products
WHERE  ProductName LIKE 
'%ף'

הסימן % מציין מחרוזת כלשהי, ואז האות ‘ף’ בסוף המילה מציינת ששם הפריט צריך להסתיים באות ‘ף’.

SELECT LIKE

 

דוגמא: הפריטים ששמם מתאים לתבנית: ‘ב_ב%’, כלומר –שם המכיל את האות ב, אח”כ אות כלשהי (שימו לב לסימן _ שמשמעותו אות בודדת כלשהי), אח”כ עוד ב והמשך כלשהו.

SELECT *
FROM   Products
WHERE  ProductName LIKE 
'ב_ב%'

התוצאה, כמובן היא:

SELECT LIKE

תגיות: , ,

תגובות בפייסבוק