שליפה מטבלאות המתייחסות זו לזו

‏ • 25 בספטמבר, 2011

ההיכרות הראשונה שלי עם עולם בסיסי הנתונים הרלציוניים הייתה לפני כחמש עשרה שנה בקורס אקסס – באחת מגרסאותיו הראשונות.
אם לפני הקורס חשבתי שאקסס זה אקסל משופר, הרי לאחר השיעור הראשון בו הראו לנו איך יוצרים טבלה, מכניסים לתוכה נתונים, ממינים ומפלטרים אותה- התחלתי לחשוש שמדובר באקסל נחות ומנוון..
רק לאחר שהראו לנו איך עושים Join בין טבלאות אמרתי בליבי "אההה.." ארוך שפירושו הוא "עכשיו אני מבין..".
לזכר ימי התום האלו אני אנסה לרכז בפוסט אחד את כל הדרכים לשלוף מטבלאות תוך שהן מתייחסות זו לזו.

נתחיל ביצירת שתי טבלאות לצורך ההדגמות:

Use tempdb;

Go

 

If Object_Id('T_Ovdim') Is Not Null Drop Table T_Ovdim

Go

 

Create Table T_Ovdim(ID Int Primary Key,

          Oved Varchar(50),

          Taarih DateTime);

Go

 

Insert Into T_Ovdim

Select 1,'Anat','20100101' Union All

Select 2,'Beni','20100215' Union All

Select 3,'Geula','20100331' Union All

Select 4,'David','20100410';

Go

 

If Object_Id('T_Avodot') Is Not Null Drop Table T_Avodot

Go

 

Create Table T_Avodot(ID Int,

          TaarihHathala DateTime,

          TaarihSium DateTime);

Go

 

Insert Into T_Avodot

Select 1,'20100101','20100131' Union All

Select 1,'20100301','20100331' Union All

Select 3,'20100401','20100430' Union All

Select 4,'20100410','20100430' Union All

Select 5,'20100101','20100331';

Go

 

Select  *

From  T_Ovdim;

 

Select  *

From  T_Avodot;

image

שליפה משתי הטבלאות ללא קישור בינהן יצור מכפלה קרטזית של 20=5*4 שורות:

Select  *

From  T_Ovdim,

    T_Avodot;

image

אפשר ליצור את הקישור בתנאי ה-Where, אך עדיף להשתמש ב-Join לסוגיו וב-On – כפי שנראה להלן – שהופכים את הקוד ליותר קריא מכיוון שהתנאים מופיעים בסמוך לטבלה אליה הם מתייחסים.

שימושים בסיסיים ב-Join: קישור בין טבלאות

המוכר מכולם הוא ה-Inner Join שמציג שורות מתאימות משתי הטבלאות ומשמיט את אלו שלא נמצאה להן התאמה (ID=2 ו-ID=5):

Select *

From  T_Ovdim T_O

Inner Join T_Avodot T_A

    On T_O.ID=T_A.ID;

Go

image

לצידו של הנ"ל מופיע Left Join שמציג את כל השורות מהטבלה הראשונה, ואת המתאימות להן – אם קיימות – מהשניה (יציג את ID=2 אך לא את ID=5):

Select *

From  T_Ovdim T_O

Left Join T_Avodot T_A

    On T_O.ID=T_A.ID;

Go

image

מה יקרה אם נרצה להוסיף תנאי שתאריך ההתחלה בטבלת העבודות הוא לאחר 01/04/2010?
אם נוסיף את זה בתור תנאי Where זה יסנן מהשליפה את כל העובדים שאין להם עבודות או שאין להם עבודות לאחר 01/04/2010:

Select *

From  T_Ovdim T_O

Left Join T_Avodot T_A

    On T_O.ID=T_A.ID

Where  T_A.TaarihHathala>='20100401';

Go

image

אם עדיין נרצה לראות את כל העובדים, ולצידם אותן עבודות שהחלו לאחר 01/04/2010 נצרף את התנאי ל-On:

Select *

From  T_Ovdim T_O

Left Join T_Avodot T_A

    On T_O.ID=T_A.ID

    And T_A.TaarihHathala>='20100401';

Go

image

כלומר- אם נשאלת השאלה מה ההבדל בין שימוש ב-Where לשימוש ב-Join – לגבי Inner Join אין הבדל (לפחות לא לוגית), אבל במקרה של Left Join יש.

שליפות מסוג Left Join מתאפיינות בערכי Null באותם מקומות בהם לא נמצאו שורות מתאימות לטבלה הראשונה. יש המנצלים זאת לזיהוי חריגים ומוסיפים תנאי Where .. Is Null, ויש המציגים ערך ברירת מחדל באותם מקרים תוך שימוש בפונקציה כדוגמת ()IsNull.
לצד Left Join נמצא Right Join שפעולתו דומה רק בסדר ההפוך- כל השורות מהטבלה השניה, ולצידן אלו מהראשונה שנמצאה להן התאמה.
לפיכך מומלץ להשתמש כשגרה באחד מהם – ואני מעדיף את Left Join בו אני מציג קודם את הטבלה העיקרית (למשל- טבלת הפאקט) ובהמשך את המשנית (למשל- טבלת המימד).
מי שרוצה לתפוס שתי צפורים ביד אחת, ולשלוף גם את ה-Left Join וגם את ה-Right Join (ולמעשה גם את ה-Inner Join) – כל זה בבת אחת, ישתמש ב-Full Join:

Select *

From  T_Ovdim T_O

Full Join T_Avodot T_A

    On T_O.ID=T_A.ID

    And T_O.Taarih=T_A.TaarihHathala;

Go

image
לפיכך, אם ישלחו אותנו לאי בודד ונוכל להצטייד ב-Join אחד בלבד – מומלץ לקחת את Full Join, ובעזרת Where לחלץ ממנו את מה שמעניין אותנו: Is Not Null על הטבלה הראשונה במקום Left Join,
Is Not Null על הטבלה השניה במקום Right Join,
Is Not Null על שתיהן במקום Inner join,
ו-Is Null על שתיהן כדי למצוא את כל השורות המיותמות בשתיהן.
לסיום סעיף זה וכדי לצאת ידי חובה- ניתן ליצור מכפלות קרטזיות תוך שימוש ב-Join באחת משתי הדרכים הבאות:
1. Inner Join כשתנאי ה-On הוא 1=1 (או כל ביטוי שנכון תמיד ולכן חסר משמעות).
2. להשתמש ב-Cross Join ואז אין צורך בתנאי On:

Select *

From  T_Ovdim

Cross Join T_Avodot;

Go

image

האופרטורים In ו-Exists: התניית טבלה אחת באחרת

במבט ראשון האופרטור In משתמש ליצירת תנאי המתבסס על עמודה אחת, למשל- כל השורות מטבלת העובדים שיש להן עבודות:

Select  *

From   T_Ovdim T_O

Where  T_O.ID In (Select T_A.ID

          From  T_Avodot T_A);

Go

image

יש דמיון מסויים בין השליפה הזו לבין Inner Join כפי שהוצג קודם (כאמצעי לפלטר שורות מהעובדים שיש להם עבודות) אך יש הבדלים:
1. ב-In כל שורה מהעובדים מוצגת פעם אחת וללא מידע מהעבודות, וב-Join כל התאמה מוצגת עם המידע מהעבודות.
2. מקובל לטעון שהשימוש ב-Join מעט יותר יעיל, אך DBA החרד לשמו הטוב יומר שזה תלוי.
אני אישית מעדיף להשתמש ב-In היכן שאפשר מכיוון שהוא קריא וברור יותר לוגית.
באופן דומה ניתן להשתמש גם ב-Not In, ואז המקבילה שלו מתחום ה-Join עם ההבדלים המתבקשים הוא Left Join עם תנאי Where .. Is Null.
האופרטור Exists משמש לתנאים מורכבים יותר, למשל- תנאי המתבסס על שתי עמודות (אך לא רק).
הנה שליפה של כל העובדים שהתחילו עבודה בתאריך בו נקלטו (עמודת תאריך בטבלת העובדים):

Select  *

From   T_Ovdim T_O

Where  Exists (Select *

        From  T_Avodot T_A

        Where  T_A.ID=T_O.ID

            And T_A.TaarihHathala=T_O.Taarih);

Go

image

הסינטקס של Exists מעט מסובך וקשה להבנה בפעם הראשונה, אבל הוא מאוד שימושי בשליפות מורכבות ומומלץ להתיידד איתו,
וגם בו ניתן להשתמש בשלילה (Where Not Exists).
במבט שני, גם כשמשתמשים באופרטור In ניתן ליצור תנאים מורכבים כמו ב-Exists, שחורגים מהמשמעות היסודית והאינטואיטיבית שלו, למשל:

Select  *

From   T_Ovdim T_O

Where  1 In (Select 1

       From  T_Avodot T_A

       Where  T_A.ID=T_O.ID

           And T_A.TaarihHathala=T_O.Taarih);

Go

image

כרגע לא עולה בדעתי אפשרות שניתן לבצעה בעזרת Exists אך לא ניתן בעזרת In,
או לחילופין- תנו לי שליפה המשתמשת ב-Exists ואהפוך לכם אותה ל-In..
אם מישהו ימצא משהו- אשמח להתעדכן.

שימוש ב-Join תוך התניה (שילוב של שני הנ"ל)

נפתח בדוגמה:

Select *

From  T_Ovdim T_O

Cross Apply (Select *

      From  T_Avodot T_A

      Where  T_A.ID=T_O.ID

          And T_A.TaarihHathala=T_O.Taarih) T;

Go

image

השליפה הזו המשתמשת ב-Cross Apply דומה במבט ראשון לשימוש ב-In וב-Exists הנ"ל בכך שהשליפה שלאחר האופרטור מתייחסת לזו שלפניה, אך מציגה את העמודות של שתיהן (In ו-Exists משתמשים בשניה לצורך התנאי בלבד ועמודותיה אינן מוצגות).
ניתן איפוא להבחין בדמיון שבין Cross Apply לבין Inner Join, והזריזים יוכלו בוודאי להציג חלופה פשוטה שמגיעה לאותה תוצאה בדיוק:

Select *

From  T_Ovdim T_O

Inner Join T_Avodot T_A

    On T_O.ID=T_A.ID

    And T_O.Taarih=T_A.TaarihHathala;

Go

image

נכון, אך מה עם שליפה שמתאימה לכל עובד את העבודה הראשונה שלו תוך שימוש באופרטור Top?

Select *

From  T_Ovdim T_O

Cross Apply (Select Top 1 *

      From   T_Avodot T_A

      Where  T_A.ID=T_O.ID

      Order By T_A.TaarihHathala) T;

Go

image

טוב, גם את זה ניתן לעשות בעזרת Inner Join בדרך מתחכמת, אבל עדיין יש דברים שניתן לבצע רק בעזרת Cross Apply, למשל – פונקציה שמחזירה טבלה ושמקבלת את הפרמטר שלה מהטבלה הראשונה.
ניצור פונקציה פשוטה לצורך ההדגמה שמקבלת ID כפרמטר ומחזירה את כל השורות מטבלת העבודות שזה ה-ID שלהן:

Create Function dbo.F_Avodot(@ID As Int) Returns Table As

Return Select *

    From  T_Avodot

    Where  ID=@ID;

Go

וכדי ליצור שווה ערך ל-Join בין טבלת העובדים לבינה נעשה כך:

Select *

From  T_Ovdim T_O

Cross Apply dbo.F_Avodot(T_O.ID);

Go

image

ואולי דוגמה מתחום שונה לחלוטין: ה-DMV הבא שולף נתונים שונים לגבי ה-Connections הפתוחים:

Select *

From  sys.dm_exec_connections;

Go

image

בין היתר יש שם עמודה בשם most_recent_sql_handle שכוללת קוד הקסדצימלי של הפקודה האחרונה שאותו Connection ביצע.
כדי לפענח את הקוד ולהציג אותו ב-SQL-ית יש להשתמש בפונקציה sys.dm_exec_sql_text שתציג אותו בעמודה Text באופן הבא:

Select DS.Text,

    DC.*

From  sys.dm_exec_connections DC

Cross Apply sys.dm_exec_sql_text(DC.most_recent_sql_handle) As DS;

Go

image

לצד ה-Cross Aplly (שבמקרים מסויימים הוא שווה ערך ל-Inner Join) נמצא ה-Outer Apply שלצורך העניין הוא שווה הערך ל-Left Join. שתי דוגמאות בהתאם לנ"ל:

Select *

From  T_Ovdim T_O

Outer Apply (Select *

      From  T_Avodot T_A

      Where  T_A.ID=T_O.ID

          And T_A.TaarihHathala=T_O.Taarih) T;

 

Go

 

Select *

From  T_Ovdim T_O

Outer Apply dbo.F_Avodot(T_O.ID);

Go

image

שימוש בשליפות משנה בנות שורה ועמודה אחת

להשלמת התמונה- שליפות משנה המחזירות שורה אחת בלבד ועמודה אחת המהווה חלק מה-Select או חלק מתנאי מהסוג של <=> ב-Where.
למשל- שליפה של כל העובדים ותאריך ההתחלה הראשון שלהם:

Select *,

    (Select Top 1 TaarihHathala From T_Avodot T_A Where T_A.ID=T_O.ID Order By TaarihHathala) TaarihHathala

From  T_Ovdim T_O;

Go

image

או אולי של אלו שהתחילו לעבוד עם קבלתם לעבודה:

Select  *

From   T_Ovdim T_O

Where  Taarih=(Select Top 1 TaarihHathala From T_Avodot T_A Where T_A.ID=T_O.ID Order By TaarihHathala);

Go

image

יש לוודא שרק שורה אחת ורק עמודה אחת מוחזרות על ידי שליפת המשנה בשימושים האלו,
וליתר בטחון ניתן להיעזר באופרטור Top או ב-Group By או ב-Distinct (עבור השורות),
ולציין במפורש את שם השדה ולא להשתמש ב-* ב-Select.

שליפות אנכיות: השימוש באופרטורים Union ו-Except

בכל הסעיפים הקודמים- שתי הטבלאות שכנו זו לצד זו וחיפשנו התאמות בין עמודות ה-ID והתאריכים.
בסעיף הזה נחבר ונחסר את הטבלאות על פי הצורך.
אם אנחנו רוצים למצוא את ה-ID-ים שבשתי הטבלאות, כולל אלו שנמצאות רק באחת מהן, נוכל להשתמש ב-Union All כך:

Select ID

From  T_Ovdim

Union All

Select ID

From  T_Avodot;

Go

image

אם רוצים לנטרל את הכפילויות, משתמשים ב-Union במקום Union All ואז המערכת מבצעת Distinct על השליפה:

Select ID

From  T_Ovdim

Union

Select ID

From  T_Avodot;

Go

image

אם לא צפויות כפילויות – כדאי להסתפק ב-Union All ולחסוך למערכת את הצורך בבדיקת הנתונים.
אפשר, כמובן, לקבל את הרשימה בדרכים אחרות, למשל- תוך ביצוע Full Join בין שתי הטבלאות והצגת ה-ID שאינו ריק (אם אחד מהשניים הוא Null).
אם אנחנו רוצים להציג את כל ה-ID שמופיעים בטבלת העובדים ואינם בטבלת העבודות – נחסר מהראשונה את השניה כך:

Select ID

From  T_Ovdim

Except

Select ID

From  T_Avodot;

Go

image

גם במקרה זה ניתן לפנות לחלופות  כמו Not In או אולי Left Join עם Is Null על הטבלה השניה – תלוי איזה מידע אנחנו רוצים לקבל (השימוש ב-Except מחזיר רק את עמודת ID).

תגיות: , ,

גרי רשף

DBA אפליקטיבי ב-SQL Server מאז 1999,בעל בלוג מקצועי http://GeriReshef.WordPress.com,מנהל פורום בסיסי נתונים ב"תפוז" http:/forums.tapuz.co.il/DataBase

תגובות בפייסבוק