מדריך SQL – פונקציות מובנות

לשפת ה-SQL מספר פונקציות מובנות. בפרק זה מפורטות אחדות מהן.

אופן השימוש בפונקציות:


SELECT funcName(column) FROM TblName

funcName – שם הפונקציה
column – העמודה עליה אנו רוצים להפעיל את הפונקציה
tblName – שם הטבלה ממנה אנו רוצים לשלוף

MIN


הפונקציה MIN מחזירה את הערך הנמוך ביותר בעמודה. ערכי NULL לא נכללים בחישוב.

לדוגמא, הצגת מחירו של הספר הזול ביותר בטבלת הספרים:

SELECT MIN (Price)
FROM Titles

MAX


הפונקציה MAX מחזירה את הערך הגבוה ביותר בעמודה. ערכי NULL לא נכללים בחישוב.

לדוגמא, הצגת מחירו של הספר היקר ביותר בטבלת הספרים:

SELECT MAX (Price)
FROM Titles

COUNT


הפונקציה COUNT מחזירה את מספרן הכולל של העמודות.

לדוגמא, הצגת כמות הספרים אשר מחירם נמוך מ-200 דולר:

SELECT COUNT(Title)
FROM Titles
WHERE Price < 200

SUM


הפונקציה SUM מחזירה את סכומן הכולל של העמודות.

לדוגמא, הצגת סכום המחירים הכולל של כל הספרים בטבלה:

SELECT SUM(Price)
FROM Titles

AVG

הפונקציה AVG מחזירה את הממוצע של כל העמודות.

לדוגמא, הצגת ממוצע המחירים בטבלת הספרים:

SELECT AVG(Price)
FROM Titles

תגיות: , , , , , , , , ,

תגובות בפייסבוק