מדריך SQL – עדכון נתונים (UPDATE)

לפעמים מתעורר הצורך לעדכן נתונים מסויימת ברשומה קיימת בטבלה. כדי לעשות זאת, נשתמש בפקודת ה-UPDATE.

אופן השימוש בפקודה:

UPDATE tblName 
SET column=value 
WHERE condition(s)

tblName – שם הטבלה אותה אנו רוצים לעדכן
column – שם העמודה אנו רוצים לעדכן
value – הערך החדש שניתן לעמודה
(condition(s – התנאי/תנאים לפיהם נבחר את הרשומות לשינוי. אם נשמיט את פקודת ה-WHERE, העדכון יתבצע על כל הרשומות בטבלה

ניתן גם לעדכן כמה עמודות בו זמנית:

UPDATE tblName
SET column1=value1, column2=value2
WHERE condition(s)

לדוגמא, עדכון מחירו של הספר 'Database system concepts' ל-300 דולר:

UPDATE Titles
SET Price=300
WHERE Title='Database system concepts'

שינוי העיר של כל המו"לים הנמצאים ב-Detroit, ל-New York:

UPDATE Publishers
SET City='New York'
WHERE City='Detroit'

העלאת מחירם של כל הספרים בטבלה Titles ב-5 אחוזים:

UPDATE Titles
SET Price=Price + (Price/100*5)

יש להשתמש ביתר זהירות בפקודת ה-UPDATE.
אין אפשרות לאחזר נתונים לאחר השינוי.

תגיות: , , , , , ,

תגובות בפייסבוק