תגית: משתנה

פוסטים חדשים

בחירת שמות לאובייקטים ומשתנים

בכדי ליעל את צורת העבודה מומלץ מאוד לקבוע שמות בעלי משמעות שיתארו את מהות האובייקט או המשתנה. נכון, אפשר לקרוא לו בשמות I ו f, אך בכדי להבין את המשמעות וגם שאחרים יוכלו להבין מומלץ לא לעשות זאת.

תגיות: , ,

המשך

מדריך WAP – משתנים

לעיתים קרובות מוצגים מספר משתנים, ו- WML מאפשרת לעבוד עם משתנים אלו. הדרך הקצרה ביותר לכתיבת משתנים היא בעזרת התגית .

תגיות: , , , ,

המשך

מדריך VBS – משתנים וקבועים

משתנה הוא "מיכל" המשמש לאיכסון מידע בתוכנית. למעשה, הוא מקום בזיכרון שניתן לו שם. מקום זה בזיכרון שמור למשתנה במשך כל זמן ריצת התוכנית. ערכו של המשתנה יכול להשתנות במשך ריצת התוכנית.

תגיות: , , , ,

המשך

מדריך JS – משתנים

משתנים (Variables) הם ערכים היכולים להשתנות (בהתאם למידע המועבר לתוכנית או תנאים אחרים). משתנים יכולים להכיל טקסט, מספר, תאריך וכו'. יצירת

תגיות: , , , , ,

המשך