תגית: Reference

פוסטים חדשים

התגית dl, dt, dd

DL מגדירה רשימה, שכל רשומה בתוכה כוללת כותרת (DT) ותיאור (DD)

תגיות: ,

המשך

התגית div

תגית המגדירה אובייקט מסוג קוביה (box-model)

תגיות: ,

המשך

התגית dfn

הגדרה סמנטית לתיאור של מונח

תגיות: , ,

המשך

התגית del

הגדרה סמנטית לטקסט שנמחק מהעמוד

תגיות: ,

המשך

התגית datalist

מגדירה ערכים אפשריים כהשלמה-אוטומטית לשדות טקסט

תגיות: , ,

המשך

התגית code

הגדרה סמנטית לתצוגה של קטע קוד-מקור

תגיות: ,

המשך

התגית cite

הגדרה סמנטית לכותרת של תוצר, כמו כותרת של ספר, של סרט, של שיר וכד'

תגיות: ,

המשך

התגית button

מגדירה כפתור, שיכול להיות עצמאי ויכול להיות מחובר לטופס

תגיות: , ,

המשך

התגית br

מגדירה ירידת שורה אחת לטקסט

תגיות: ,

המשך

התגית body

מגדירה את אזור תוכן בעמוד

תגיות: ,

המשך