תגית: Reference

פוסטים חדשים

התגית abbr

מגדירה פירוש לראשי-תיבות

תגיות: ,

המשך

התגית a

מגדירה היפר-קישור לדף אחר, לקובץ או לעוגן בתוך אותו עמוד

תגיות: ,

המשך