פוג

פוג

"אם סופה היא שיר של רוח, איזו מנגינה יש לתקווה?"